Oracleda SQL asoslari

Java SE, Oracle Database 11g Express Edition, Oracle SQL Developer

SELECT, WHERE, ORDER BY, DESC, LIKE

Bir tipdan boshqasiga o`girish (kirish, tip nima)

Bir tipdan boshqasiga o`girish (Qoidalar)

Bir tipdan boshqasiga avtomatik o`girishga misollar

Bir tipdan boshqasiga o`girishda ogohlantirishlar

Guruhlash

Guruhlash (Queryning bajarilish tartibi)

Guruhlashda View lardan foydalanish

Guruhlashda HAVING ning qo`llanilishi

Quyi so`rovlar

Quyi so`rovlar

EXISTS

JOIN

NOT IN, NOT EXISTS

NATURAL, INNER JOIN

UNION, INTERSECT, MINUS

INSERT, vaqtni INSERT qilish

SELECT orqali INSERT qilish

ROLLBACK, COMMIT va AUTOCOMMIT

INSERT ALL

INSERT ALL va INSERT FIRST

DELETE va TRUNCATE

UPDATE

SUBQUERY vositasida UPDATE, NULL ga UPDATE qilish

MERGE


 • Oracleda SQL asoslari 1-dars 11:11
 • Oracleda SQL asoslari 2-dars 10:10
 • Oracleda SQL asoslari 3-dars 07:07
 • Oracleda SQL asoslari 4-dars 14:14
 • Oracleda SQL asoslari 5-dars 08:08
 • Oracleda SQL asoslari 6-dars 10:10
 • Oracleda SQL asoslari 7-dars 04:04
 • Oracleda SQL asoslari 8-dars 06:06
 • Oracleda SQL asoslari 9-dars 14:14
 • Oracleda SQL asoslari 10-dars 07:07
 • Oracleda SQL asoslari 11-dars 07:07
 • Oracleda SQL asoslari 12-dars 04:04
 • Oracleda SQL asoslari 13-dars 06:06 Oldindan ko'rish
 • Oracleda SQL asoslari 14-dars 10:10
 • Oracleda SQL asoslari 15-dars 05:05
 • Oracleda SQL asoslari 16-dars 09:09
 • Oracleda SQL asoslari 17-dars 07:07
 • Oracleda SQL asoslari 18-dars 07:07
 • Oracleda SQL asoslari 19-dars 06:06
 • Oracleda SQL asoslari 20-dars 07:07
 • Oracleda SQL asoslari 21-dars 07:07
 • Oracleda SQL asoslari 22-dars 04:04
 • Oracleda SQL asoslari 23-dars 08:08
 • Oracleda SQL asoslari 24-dars 08:08
 • Oracleda SQL asoslari 25-dars 08:08
 • Oracleda SQL asoslari 26-dars 06:06
 • Oracleda SQL asoslari 27-dars 05:05
 • Oracleda SQL asoslari 28-dars 07:07
 • Oracleda SQL asoslari 29-dars 05:05
 • Oracleda SQL asoslari 30-dars 05:05
 • Oracleda SQL asoslari 31-dars 04:04
 • Oracleda SQL asoslari 32-dars 05:05
 • Oracleda SQL asoslari 33-dars 09:00
 • Oracleda SQL asoslari 34-dars 03:03
 • Oracleda SQL asoslari 35-dars 07:07
 • Oracleda SQL asoslari 36-dars 04:04
 • Oracleda SQL asoslari 37-dars 05:05
 • Oracleda SQL asoslari 38-dars 04:04
 • Oracleda SQL asoslari 39-dars 08:08
 • Oracleda SQL asoslari 40-dars 05:05
 • Oracleda SQL asoslari 41-dars 07:07
 • Oracleda SQL asoslari 42-dars 03:03
 • Oracleda SQL asoslari 43-dars 04:04
 • Oracleda SQL asoslari 44-dars 03:03
 • Oracleda SQL asoslari 45-dars 03:03

Baholar

 • 5 baho
 • 2 ta
 • 4 baho
 • 3 baho
 • 2 baho
 • 1 baho

5

O'rtacha reyting

Fikr bildirish uchun saytga kirishingiz kerak

Saytga kirish
 • Mavzular soni: 45
 • Davomiyligi: 05:00:47
 • Til: O'zbek tilida
 • Daraja: Boshlang'ich
 • O'qituvchi: Matqulov Otabek
 • A'zolikning davomiyligi: 3 yil
 • O'quvchilar: 172
 • Bitirganlik haqida sertifikat
Bepul