JavaScript asoslari

JavaScript dasturlash tilini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun tezkor kurs. Bu kurs orqali siz JavaScript dasturlash tilining eng asosiy tushunchalaridan bohabar bo'lasiz.


Talablar

 • HTML

 • CSS


 • JAVASCRIPT DARSLIKLARI. 2-DARS. VS CODE MUHITINI SOZLASH 04:04
 • AVASCRIPT DARSLIKLARI. 3-DARS. VAR, LET, CONST. O'ZGARUVCHILAR 17:17
 • JAVASCRIPT DARSLARI. 4-DARS. KONKATENATSIYA, STRING METODLARI 11:00
 • JAVASCRIPT DARSLARI. 5-DARS. ARRAY (MASSIVLAR) HAQIDA 12:12
 • JAVASCRIPT DARSLARI. 6-DARS. OBYEKTLAR, DESTRUKTURIZATSIYA, JSON
 • JAVASCRIPT DARSLARI. 7-DARS. LOOPLAR (TSIKL), FOR, WHILE, FOREACH, MAP, FILTER. HIHG ORDER METHODS 18:18
 • JAVASCRIPT DARSLARI. 8-DARS. IF ELSE. TERNAR OPERATSIYALAR. SWITCH CASE HAQIDA 15:15
 • JAVASCRIPT DARSLARI. 9-DARS. FUNKSIYALAR. STRELKALI (ARROW) FUNKSIYALAR 07:07
 • JAVASCRIPT DARSLARI. 10-DARS. OOP. KONSTRUKTOR FUNKSIYALAR 12:12
 • JAVASCRIPT DARSLARI. 11-DARS. OOP. CLASSLAR 05:05
 • JAVASCRIPT DARSLARI. 12-DARS. DOM ELEMENTLAR. WINDOW. GETELEMENTBYID, QUERYSELECTOR 11:11
 • JAVASCRIPT DARSLARI. 13-DARS. DOM ELEMENTLAR BILAN MANIPULYATSIYA QILISH METODLARI 08:08
 • JAVASCRIPT DARSLARI. 14-DARS. DOM ELEMENTLAR. ADDEVENTLISTENER 07:07
 • JAVASCRIPT DARSLARI. 15-DARS. DOM ELEMENTLAR. KICHIK PROYEKT 11:11

Fikr bildirish uchun saytga kirishingiz kerak

Saytga kirish
 • Mavzular soni: 15
 • Davomiyligi: 02:28:15
 • Til: O'zbek tilida
 • Daraja: Boshlang'ich
 • O'qituvchi: Xolmuminov Bexruz
 • A'zolikning davomiyligi: 1 yil
 • O'quvchilar: 151
 • Bitirganlik haqida sertifikat
Bepul